oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2021

 

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Część nr 1 - wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych

ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz z ceną 1 455 593,07 zł.
 
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki określone w SWZ. Wpłynęła 1 oferta.. Część nr 2 - wyposażenie hali sportowej z zapleczem
Piasecki Andrzej
Migdałowa 8, 62-081 Chyby z ceną 321 688,05 zł.
 
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki określone w SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów.. Część nr 3 - sprzęt komputerowy i audiowizualny (multimedialny)
ARKUS Marta Wegiel-Madrak, Artur Madrak s.c.
Żelazna 32, 41-800 Zabrze z ceną 581 199,60 zł.
 
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki określone w SWZ. Wpłynęła 1 oferta..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin gwarancji
Liczba pkt w kryterium czas reakcji serwisowej
Łączna punktacja

1.
Część nr 1 - wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych
ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz
Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz
60,00
20,00
20,00
100,00
2.
Część nr 2 - wyposażenie hali sportowej z zapleczem
ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz
Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz
58,84
20,00
20,00
98,84
3.
Część nr 2 - wyposażenie hali sportowej z zapleczem
Piasecki Andrzej
Migdałowa 8, 62-081 Chyby
60,00
20,00
20,00
100,00
4.
Część nr 3 - sprzęt komputerowy i audiowizualny (multimedialny) ARKUS Marta Wegiel-Madrak, Artur Madrak s.c.
Żelazna 32, 41-800 Zabrze
60,00
20,00
20,00
100,00

Dyrektor Jednostki

02-07-2021 r. Adam Sarkowicz
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

02-07-2021 r. Adam Sarkowicz

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)