oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2021

 
Zamawiający:
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach  
 

 

Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 2 088 159,00 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi:

Numer części
Nazwa części
Kwota brutto (zł) 1  wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych 1 236 673,00 2 wyposażenie hali sportowej z zapleczem 263 445,00 3 sprzęt komputerowy i audiowizualny (multimedialny) 588 041,00

 

 
................................................................................
 
Adam Sarkowicz ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)