I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach       PN/UZP/01/2021 Gliwice,  19-05-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych część 3 - sprzęt komputerowy i audiowizualny (multimedialny)
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

Pytanie 1 : Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego/oprogramowania biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? Odpowiedź: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego sprzętu oraz licencji. Dostarczenie licencji niezgodnych z polityką licencyjną dostawcy oprogramowania (np. licencje MS refurbished do nowych zestawów komputerowych) nie będzie akceptowane przez zleceniobiorcę.
Pytanie 2 : Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe/biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera? Odpowiedź: Oprogramowanie nie musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta sprzętu. Dopuszczalna jest instalacja oprogramowania przez dostawcę sprzętu.
Pytanie 3 : Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji? Odpowiedź: Wszelkie atrybuty potwierdzające legalność oprogramowania, zgodne z licencjonowaniem są wymagane przez zleceniobiorcę.
Pytanie 4 : Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" Odpowiedź: W razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności oprogramowania zleceniobiorca, zweryfikuję oprogramowanie przez dystrybutora bądź producenta oprogramowania.
Pytanie 5 : W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne? Odpowiedź: Zleceniobiorca dopuszcza oprogramowanie spełniające minimalne wymagania zgodne ze specyfikacją sprzętu. Oprogramowanie nie może być niezgodne z przedmiotem zamówienia. Rozumie się przez to wersję oraz możliwości oprogramowania a nie sposób jego licencjonowania.  

 
  Z poważaniem Adam Sarkowicz Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach ul. Zimnej Wody 8 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 322314732 fax +48 32 00 sekretariat@lo1.gliwice.eu