Oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2021
nr kor.:
 
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych
Data przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 04-05-2021  

Tytuł/nazwa postępowaniaDostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznychIdentyfikator postępowania42f1ef95-83c9-4d62-923c-260ffb4e8cefTrybPrzetarg nieograniczonyStatusOpublikowaneNumer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2021/S 089-227852Adres strony WWW postępowaniahttps://lo1.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneData publikacji w miniPortal07.05.2021 14:38Nazwa zamawiającegoI Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda DembowskiegoAdres zamawiającegoZimnej Wody 8Miasto zamawiającegoGliwiceWojewództwo zamawiającegośląskieTelefon zamawiającego+48 +48 32 231 47 32Terminy i ustawienia postępowaniaEtap składania ofertTermin składania ofert11.06.2021 10:00Termin otwarcia złożonych ofert11.06.2021 11:00

 
Dyrektor Jednostki
 
07-05-2021 r.  Adam Sarkowicz
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
07-05-2021 r.  Adam Sarkowicz
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej